Đăng ký cách đây: 2 năm
Loại tài khoản: Thành viên đã đăng ký
Họ và Tên: Bột
Vị trí: đà nẵng
Trang WEB: face 01659967129
Giới thiệu về bạn: diy điện tử

Hoạt động mới bởi duong cong bot

Score: 170 điểm (ranked #5)
Media: 0
Bình luận: 1
Trả lời: 0
Đánh giá vào lúc: 1 Ảnh/Video, 0 Bình luận
Đưa ra: 1 đánh giá cao, 0 đánh giá thấp
Đã nhận: 1 đánh giá cao, 0 đánh giá thấp