0 đánh giá

Cách điều khiển 8 LED đơn

Hôm nay, chúng ta sẽ học cách điều khiển 8 đèn LED. Vấn đề này, vừa dễ lại vừa khó, vậy nó dễ chỗ nào, khó chỗ nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!

Qua bài học này, bạn sẽ hiểu được cách làm thế nào để điều khiển nhiều led bằng cách sử dụng các chân digital.

Bước 1: Video ví dụ

Phần cứng

 • Arduino Uno
 • 8 điện trở 560 Ohm (hoặc 220 Ohm hoặc 1kOhm)
 • Breadboard
 • Dây cắm breadboard
 • 8 đèn LED siêu sáng (tất cả các loại màu đều được cả, bạn không cần chuẩn bị 8 LED sáng cùng màu như tôi, hãy thử mua nhiều LED khác màu và lắp nhấp nháy theo ý mình nhé).
Bước 2: Sơ đồ mạch và cách đấu nối
khoere_734_8821-1408542120-0-led8-1.750x267[1]-1084108585.jpg khoere_499_8821-1401544843-0-led-bb.750x593[1]-3440930475.png

Sau đây là đoạn code lập trình, tôi đa chú thích trong đoạn code khá rõ ràng, bạn chỉ cần copy vào dán vào Arduino IDE thôi

byte ledPin[] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; // Mảng lưu vị trí các chân Digital mà các đèn LED sử dụng theo thứ tự từ 1->8. Bạn có thể thêm các LED bằng cách thêm các chân digital vào mảng này
byte pinCount; // Khai báo biến pinCount dùng cho việc lưu tổng số chân LED
void setup() {
 pinCount = sizeof(ledPin); //Xem thêm thông tin về hàm sizeof tại https://arduino.vn/reference/sizeof
 for (int i=0;i<pinCount;i++) {
  pinMode(ledPin[i],OUTPUT); //Các chân LED là OUTPUT
  digitalWrite(ledPin[i],LOW); //Mặc định các đèn LED sẽ tắt
 }
}
void loop() {
 /*
  Bật tuần tự các đèn LED
 */
 for (int i=0; i < pinCount; i++) {
  digitalWrite(ledPin[i],HIGH); //Bật đèn
  delay(500); // Dừng để các đèn LED sáng dần
 }
 
 /*
  Tắt tuần tự các đèn LED
 */
 for (int i = 0;i < pinCount; i += 1) {
  digitalWrite(ledPin[i],LOW); // Tắt đèn
  delay(500); // Dừng để các đèn LED tắt dần
 }
}

 

(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
330 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
arduino.vn

Please log in or register to Comment this Media.