0 đánh giá

Hướng dẫn lập trình LED full color RGB cho với Arduino

LED RGB có khả năng hiển thị tất các dải màu thuộc hệ màu RGB, nếu bạn chưa rõ về hệ màu này có thể đọc thêm bài viết : https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%C3%ACnh_m%C3%A0u_RGB

LED RGB có 4 chân, 3 chân R,G,B và chân Cathode chung. Để hiển thị ra các màu khác nhau ta chỉ cần thay đổi độ sáng của 3 màu này.


Bước 1: Chuẩn bị linh kiện
  • -Arduino uno
  • -Breadboard
  • -RGB LED
  • -Điện trở 330Ohm
Bước 2: Cách đấu nối mạch

Đấu nối như hình vẽ trên, chú ý các chân của LED. Chân dài nhất là cathode, các chân còn lại theo thứ tự như hình. B-> D11, G-> B10, R->D9

Bước 3: Nạp chương trình

Lưu chương trình sau về và nạp vào cho Ardruino, bạn sẽ thấy kết quả thú vị. https://codebender.cc/embed/sketch:127998

Chúc bạn thành công và mong bạn tham gia đóng góp các bài viết ý tưởng hay của bạn đến với KhỏeRe.com

(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
1,348 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm

Please log in or register to Comment this Media.