0 đánh giá

Lập trình cảm biến nhiệt độ với LM35 và Arduino

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm được một chương trình nhỏ để đọc nhiệt độ của Arduino. Bắt đầu nhé

Bước 1: Linh kiện

Bạn cần một Arduino UNO, LM35. Thực hiện nối dây như hình trên.

Với Arduino, chân Analog của nó có thể phát hiện 1024 mức, với điện Áp từ 0~5V. Còn với LM35, nó dùng điện Áp từ 4~20V. Ở đây ta dùng 5V. khi nhiệt độ thay đổi 1* thì điện áp tăng 0.01V. Nhiệt độ hoạt động từ -55*C ~ 150*C. Vậy với điện áp ra 5V thì nhiệt độ nó sẽ là 5V/0.01V=500*C. Nhưng nhiệt độ hoạt động nó là 150*C nên điện áp ra khi 150*C là 150*0.01=1.5V. 

 

  //Ví dụ ta nhận được giá trị Analog là 100 thì tính ra V sẽ là (100/1024)*5V=0.48V. Cứ 0.01V = 1*C nên 0.48V sẽ là 0.48/0.01=48*C.

Bước 2: Chương trình
int val;
int tempPin = 1;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
 val = analogRead(tempPin); //Đọc giá trị từ LM35
 float mv = ( val / 1024.0) * 5; //CHuyển từ mức Logic sang *C
 float cel = mv/0.01;//CHuyển từ mức Logic sang *C
 float farh = (cel * 9) / 5 + 32; //*C sang *F
 //Ví dụ ta nhận được giá trị Analog là 100 thì tính ra V sẽ là (100/1024)*5V=0.48V. Cứ 0.01V = 1*C nên 0.48V sẽ là 0.48/0.01=48*C.
 Serial.print(TEMPRATURE = );
 Serial.print(cel);
 Serial.print(*C);
 Serial.println();
 delay(1000);

 /* //CHuyển từ mức Logic sang *F
 Serial.print(TEMPRATURE = );
 Serial.print(farh);
 Serial.print(*F);
 Serial.println();


 */
}

 

(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
3,563 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm

Please log in or register to Comment this Media.

ẩn danh
cho minh hoi code de cam bien nhiet lm35 giao tiep voi may tinh bang aduno la gi the ban ?
+1 đánh giá
^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm
Cái đó dễ mà bạn, bạn dùng Serial1.println write lên COM Port là được
bambangoc95 140 điểm
ad có thể làm code báo nhiệt theo time ko. ví dụ set nhiệt độ ngưỡng là 50 độ C thì khi nhiệt độ từ 30 đến 40 : 5 phút báo 1 lần. khi từ 41 đến 45 thì 3 phút báo 1 lần, khí từ 46 đến 49 thì 1 phút, mà khi từ 50 đến >50 thì 3 giây báo 1 lần... rồi khi nhiệt độ quá ngưỡng thì sẽ có tín hiệu phát qua 1 LED đơn nào đấy.
0 đánh giá
^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm
Dể mà bạn,  tạo vòng while,  lần lượt dùng if để  so thôi