0 đánh giá

Tự làm Robot gián điệp và xem live camera với Aruino, điều khiển qua bluetooth, wifi

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 con robot được điều khiển bằng bluetooth và có gắn smartphone để truyền hình ảnh camera về qua wifi. Làm con robot này khá đơn giản, nào các bạn theo dõi nhé

Bước 1: Xem qua về hoạt động

Thấy cũng hướng thú

Bước 2: Chuẩn bị linh kiện
khoere_uno-2128840568.jpg khoere_sieu-am-1202041893.jpg khoere_bluetooth-280401599.jpg khoere_blutooth-all-9945246824.jpg

1.Arduino uno
2.Module bluetooth hc-05
3.Động cơ DC (4)
4.Bộ khung Robot
5.Driver l293d cho động cơ
6.Điện thoại Android
7.Pin 12v
8.Cảm biến siêu âm hc sr-04
9.Board tự ráp

Bước 3: Nối mạch

Như trong hình, 2 động cơ DC được bắt song song để điều khiển robot. Nguồn cảm biến siêu âm được nối với chân 12, trigger chân 8 và echo chân 9  của Arduino. Nối Tx của Arduino đến Rx của Bluetooth, Rx của Arduino với Tx của Bluetooth. Nguồn 12V. Với arduino bạn có thể dùng nguồn 12V hoặc 5V qua cổng USB của Điện thoại

Bước 4: Lập trình cho Arduino
#include <elapsedMillis.h>
elapsedMillis timeElapsed;
char BluetoothData; // the Bluetooth data received 
int switch1 = 11;
int switch2 = 12;
int trig_pin = 8;
int echo_pin = 9;
long echotime; //in micro seconds
float distance; //in cm
unsigned int interval = 100;

void setup() {

 Serial.begin(9600);
 
 //Set Digital Pins 4 to 7 as Output
 pinMode(4,OUTPUT);
 pinMode(5,OUTPUT);
 pinMode(6,OUTPUT);
 pinMode(7,OUTPUT);
 pinMode(13,OUTPUT);
 pinMode(12,OUTPUT);
 pinMode(11,OUTPUT);
 //Set State of Pins all to LOW (0)
 digitalWrite(4,0);
 digitalWrite(5,0);
 digitalWrite(6,0);
 digitalWrite(7,0);
 digitalWrite(11,0);
 digitalWrite(12,0);
 digitalWrite(13,0);
 Serial.begin (9600);
  pinMode(trig_pin, OUTPUT); 
  pinMode(echo_pin, INPUT);
  digitalWrite(trig_pin, LOW);
}
void loop() {
motor();
sensor();
} 
  
void motor()
{ 
if (Serial.available()){ 
  BluetoothData=Serial.read();
if(BluetoothData==F){ // Red Button Pressed
   digitalWrite(4,1); //Turn diital out 4 to High
   digitalWrite(5,0); //Turn digital out 5 to Low
   digitalWrite(6,1);
   digitalWrite(7,0);
  }

  if(BluetoothData==B){ // Yellow Button Pressed
  digitalWrite(5,1);
  digitalWrite(4,0);
  digitalWrite(6,0);
  digitalWrite(7,1);
  }
  if(BluetoothData==f||BluetoothData==b){ // Red or Yellow Button Released
   digitalWrite(4,0);
   digitalWrite(5,0);
   digitalWrite(6,0);
   digitalWrite(7,0);
  }
  if(BluetoothData==L){ // Green Button Pressed
   digitalWrite(6,1);
   digitalWrite(7,0);
   digitalWrite(4,0);
   digitalWrite(5,0);
  }
  if(BluetoothData==R){ // Blue Button Pressed
   digitalWrite(4,1);
   digitalWrite(5,0);
   digitalWrite(7,0);
   digitalWrite(6,0);
   
  }
  if(BluetoothData==l||BluetoothData==r){ // Green or Blue Button Released
   digitalWrite(7,0);
   digitalWrite(4,0);
   digitalWrite(5,0);
   digitalWrite(6,0);
 }
   if(BluetoothData==G){
   digitalWrite(13,1);
  }
  if(BluetoothData==g){
   digitalWrite(13,0);
  }
 if(BluetoothData==P){
   digitalWrite(12,1);
 }
if(BluetoothData==X){
   digitalWrite(11,1);
   Serial.print(*XR241G232B248);
 }
 if(BluetoothData==x){
  digitalWrite(11,0);
  Serial.print(*XR000G000B000); 
  }
  if(BluetoothData==p){
  digitalWrite(12,0);
  }
  
 delay(10);// wait 10 ms
}  
}  
void sensor()
{
 if (timeElapsed > interval) 
 {    
 digitalWrite(trig_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig_pin, LOW);
motor();
  //get the result
  echotime= pulseIn(echo_pin, HIGH);
  distance= 0.0001*((float)echotime*340.0)/2.0;
  
  Serial.print(*D+String(distance,1)+*);
  timeElapsed = 0;
  }
}

Thư viện elapsedMillis mình đăng ở phần đính kèm nhé.

Bước 5: Cấu hình ứng dụng Android
khoere_android-5821581538.jpg khoere_android-2-901310411.jpg khoere_android-3-6005385168.jpg khoere_android-4-7942646089.jpg

Bạn tải phần mềm Bluetooth Electronics về, và tiến hành Import mypanel.kwl ở phần đính kèm và sửa lại theo ý muốn.

Bước 6: Cài đặt Camera để quang sát từ xa qua wifi
khoere_airdroid-7698922534.jpg khoere_airdroid-2-2159842853.jpg

Bạn tải Airdroid về, bạn lấy địa chỉ IP được hiển thị trên phần mềm và truy cập trên 1 trình duyệt khác miễn là thiết bị đó được nối cùng mạng wifi với camera điện thoại.

Vậy là xong, Cắm nguồn điện để chạy, dùng phần mềm Bluetooth Electronics với panel của bạn trên điện thoại khác để điều khiển, và 1 điện thoại chay Airdroid được bắt trên robot để phát hình ảnh camera. Có gì thắc mắc Comment bên dưới bạn nhé

(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
7,326 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm

Please log in or register to Comment this Media.